Подкрепа

Защо да подкрепите „Институт за правосидие и демокрация“?

Като независима, безпристрастна и неполитическа организация „Институт за правосъдие и демокрация“ разчита на финансиране единствено на своя учредител (до момента).

Всички средства от Patreon платформата ще бъдат използвани за целите и дейностите, посочени в чл. 6 от Учредителния акт на Фондация: проучване, анализ и обобщаване на юриспруденцията, за установяване на трайна практика и създаване и предлагане за приемане на трайни механизми, прилагани от действащата държавна и общинска администрации и съдебна система, гарантиращи в по-голяма степен правата на гражданите, както и изследване на правните явление чрез анализи и систематизиране насоките за развитие на правната доктрина и възникналите нови функции в българското и европейското право и обобщаването на резултатите от това (изброяването е неизчерпателно).

В този контекст, съгласно чл. 10 от Учредителния акт на Фондацията – тя е независима и може да откаже да приеме дарение или завещание, направено с неприемливи условия, в противоречие с Учредителния акт на Фондацията, нейните цели и законодателството на страната.

Подкрепете нашата дейност в Patreon

Банкова сметка:
Получател: Фондация Институт за правосъдие и демокрация
IBAN: BG35UNCR70001524072849
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД

Следва да имате предвид, че за всяко дарение към нас имате право да ползвате данъчни облекчения при условия и по ред, предвидени в чл. 22 от Закон за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и чл. 31 от Закон за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО).

Красимир А. Русев

Директор и член на Настоятелството

„Институт за правосъдие и демокрация“ Фондация

Реклама